گروه هنرهای آیینی اوتلار جز موفق ترین گروههای کشور در زمینه رقص آذربایجانی است که سوابق و فعالیت های اجرایی و آموزشی فراوانی داشته و افتخار آفرین بوده است.

رقص آذربایجانی

وب سایت جامع رقص آذربایجانی

خداوندا تو را سپاس می گوییم که به ما نیرویی دادی که با آن افتخار را جستجو کنیم و به تو توکل کرده و صادقانه برای تعالی این هنر تلاش کنیم تا با نورانی کردن نام ایران در حرکتهای فرهنگی و صلح گرایانه دنیا جایگاه و تاثیر این هنر اصیل را بر قلب ها به اثبات برسانیم.

گروه بین المللی اوتلار جز موفق ترین گروههای جوان کشور است که سوابق و فعالیت های اجرایی و آموزشی فراوانی داشته است و افتخار دارد تا در این وبگاه گوشه ای از آن را برای شما عزیزان معرفی نماید.

افتخارات کسب شده گروه بین المللی اوتلار: 

  • کسب چند مقام اول در جشنواره های بومی و محلی ایران
  • کسب مقام اول در بین ۹۱ کشور در جشنواره Fitur اسپانیا
  • کسب مقام اول در جشنواره هنرهای آئیینی ترکیه

 Designed & Developed By  8studio.ir

test
لطفا صبر کنید